دی ان ان - دات نت نیوک

سیــمان شــمال

نخستین تولید کننده سیمان سفید در کشور

Shomal Cement Co. for Development of Future Society Foundations

سیــمان شــمال

تولیدکننده انواع سیمان خاکستری تیپ2، پوزولانی، سفید و رنگی

Shomal Cement Co. for Development of Future Society Foundations

برگزاری جلسه هیات مدیره در کارخانه سیمان شمال

Shomal Cement Co. for Development of Future Society Foundations