محیط زیست

توجه به رعایت الزامات زیست محیطی و کنترل و پایش جنبه های آن محور کلیه فعالیتهای محیط زیست این شرکت بوده است. لذا برنامه ریزی امور محیط زیست شرکت اساسا بر دو محور تنظیم و عملیاتی گردیده است:

کاهش کلیه جنبه های مخرب زیست محیطی در فاز تولید محصول:

 • کاهش
 • اعمال آبندی کلیه تجهیزات فرایند تولید از دپارتمان سنگ شکن تا بارگیرخانه
 • باز تعریف pm کلیه بگ فیلترهای موجود در تمامی دپارتمانها
 • اصلاح مسیرهای مکش بگ فیلترهای دپارتمانهای آسیاب سیمان و سنگ شکن 4
 • نصب دریچه های تنظیم و تقسیم مکش در بگ فیلترهای دپارتمانهای سیمان، پخت و مواد خام
 • تعمیر سیستم air to air بگ هاوس گریت کولر
 • تعویض تیوپ شیت های بگ هاوس گریت کولر
 • بازسازی ایزوله هاپرهای زیر بگ هاوس های لوشه و گریت با فعال سازی سیستم هیتر
 • سرویس اساسی فیلترهای اصلی شامل الکتروفیلتر مواد خام 3، بگ هاوس گریت، بگ هاوس لوشه، الکتروفیلتر سیمان 4 و بگ هاوس سیمان 5
 • سرویس و رفع عیوب سیستم غبارسنج on line دودکش های اصلی
 • نصب سیستم مه پاش بر روی داکت ورودی الکتروفیلتر مواد خام 3
 • تعویض روتاری های زیر هاپر بگ هاوس گریت کولر
 • برنامه ریزی و سفارش گذاری نصب یک دستگاه بگ فیلتر بر روی نوارهای خوراک سیمان 4
 • آبندی و رفع نشتی در کلیه فیلترها
 • اجرایی نمودن قرارداد با مشاور در امر طرح تغییر الکتروفیلتر واحد 3 به بگ هاوس
 • اجرای برنامه خوداظهاری پایش های زیست محیطی توسط معتمد سازمان محیط زیست با انعقاد قرارداد
 • آموزش پرسنل فیلتراسیون توسط اساتید خارج از کارخانه و داخل کارخانه به میزان 24 نفرساعت
 • اقدام به ارایه و اجرای طرح Green Landscape ایده آل در داخل و محوطه پیرامون سایت
 • مدیریت پسماندهای عادی و پاکسازی محوطه و پیرامون کارخانه با تفکیک از مبدا
 • مدیریت پسماندهای ویژه شامل روانکارها، ضایعات بهداری با مساعدت سایر امورهای فنی و تولید و همچنین با هماهنگی ادارات محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست
 • توسعه فضای سبز کارخانه و رسیدن به مساحت 13 هکتار با کاشت 3400 اصله نهال درخت و 2000 اصله نهال درختچه
 • توسعه و اجرای پروژه بهبود منظر در سال 95 و روند افزایشی آن در سال 96
 • خارج شدن از لیست صنایع آلاینده با ارایه مستندات اقدامات اجرایی فوق الذکر سالهای 94 و 95
 • پیگیری مستمر درخصوص اخذ گواهینامه صنعت سبز
 • اجرای بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، اخذ تاییدیه از سازمان محیط زیست که در این واحد صنعتی اجرا می گردد.