واحد HSE

گـزارش واحـد HSE در سال 1395

1 - برنامه تشويقي در راستاي ارتقاي فرهنگ ايمني بهداشت و محيط زيست:
معرفي همكاران نمونه HSE از خرداد 95 تا كنون: 11 نفر

2 - تعداد واحدهاي مورد بازديد در طي يك ماه:
ماهيانه حدود 74 محل/ واحد طبق برنامه ريزي انجام شده قبلي مورد بازديد HSE قرار گرفته و موارد در چك ليست مربوطه ثبت و در پرونده آن واحد نگهداري و عدم انطباق ها از طريق مكاتبات اداري اعلام و پيگيري مي شود.

علاوه بر بازديدهاي روتين ماهيانه، روزانه بازديهاي موردي از واحدهاي در حال كار و يا تعيمرات انجام و موارد پيگيري مي شود .بصورت خلاصه روزي 3 ساعت برنامه گشت روزانه (گشت پاترول) انجام مي شود.

3 - تعداد آموزش هاي مرتبط با HSE (پرسنل سيمان شمال و پيمانكاران):
تعداد 341 نفر از پرسنل سيمان شمال و پيمانكاران طبق برنامه از پيش تعيين شده در كلاسهاي آموزش ايمني بهداشت و محيط زيست شركت كرده اند شاخص نفر/ ساعت آموزشي در سال جاري 1364 مي باشد.

4 - تعداد حوادث در سال جاري:
در نيم سال اول 95 تعداد 9 مورد حادثه و در نيمه دوم سال 5 مورد حادثه رخ داده است. بررسي نمودارهاي 5 سال گذشته مشخص مي كند كه در سال 95 با كاهش قابل ملاحظه حوادث مواجه بوده ايم.

 

نمودار روند از سال 90 تا سال95

 • بيشترين ضريب تكرار حادثه مربوط به واحد دفتر فني، بهره برداري و برق و الكترونيك و مكانيك بوده است.
 • ضريب شدت حادثه در بهره برداري، دفتر فني و برق بالاتر بوده است.
 • اكثر حوادث منجر به جراحت و سوختگي شده است.
 • از بين اعضاي بدن پاها و سروصورت بيشتر درگير حادثه شده اند.
 • بيشترين تعداد حادثه در بهره برداري و مكانيك بوده است.
 • علت اصلي وقوع حوادث سقوط اشيا و برخورد با موانع و سطوح بوده است.
 • ضريب وقوع حادثه در دفتر فني بيشتر بوده است.

با در نظر گرفتن موارد فوق مشخص است كه تدوين برنامه هاي تشويقي از قبيل معرفي همكاران نمونه HSE و شروع آموزش هاي HSE و كنترل محل هاي كار و عدم انطباق ها و پيگيري حوادث در كاهش شاخص هاي حوادث موثر بوده است.

جهت تداوم سير نزولي شاخص ها ، ادامه برنامه ها و رفع عدم انطباق ها و كنترل موثر تر گروه هاي پيمانكاري لازم است.

5 - برنامه آزمايش و معاينات طب كار در سال جاري:
با توجه به جدول مشاغل و نتايج اندازه گيري عوامل زيان آور برنامه آزمايشات و تستهاي پزشكي متناسب با شغل طراحي و به اجرا در آمده است.تا كنون تعداد 350 نفر در آزمايشات شركت كرده اند. برنامه معاينات طب كار و اديومتري و اسپيرومتري تا مورخ 23/12/95 ادامه دارد.

6 - تعداد اقدامات اصلاحي انجام شده:

 • از مدار خارج كردن تعداد 34 مورد آبگرمكن از داخل واحدها
 • ايمن سازي تعداد 20 مورد منهول و كانال هاي بدون درپوش
 • پيگيري جهت كت زدايي تعداد 9 مورد پلكان بتوني
 • پيگيري ساخت و نصب تعداد 12 مورد حفاظ در قسمت هاي فيلتراسيون
 • پيگيري جهت تعمير و تست هيدروستاتيك و رنگ آميزي كپسول هاي تحت فشار (اكسيژن)
 • پيگيري احداث چاه ارت
 • ساير موارد شامل تعويض كپسول هاي اطفا حريق
 • پيگيري نظافت سقف ها
 • ساير موارد ...