مقالات

صرفه جویی و کاهش مصرف آب در سیمان شمال

  • یکشنبه ,17 اردیبهشت 1396
  • : 2018

صرفه جویی و کاهش مصرف آب در سیمان شمال

امروزه به دلیل محدود بودن منابع آبی و افزایش روز افزون تقاضا لزوم استفاده از روشهای کنترل مصرف و صرفه جویی در مصرف آب امری اجتناب ناپذیر است. این موضوع در باره صنایع بزرگی همچون  صنعت سیمان که مصرف آب نسبتا بالایی داشته و نیاز به تامین منابع مطمئن و دایمی دارد، نمود بیشتری دارد.


شما می توانید این مقاله را در این قسمت مشاهده کنید

 

شما می توانید این مقاله را در این قسمت مشاهده نمایید
صرفه جویی و کاهش مصرف آب در سیمان شمال