مقالات

گزارش سمینار آموزشی انقلاب صنعتی چهارم

  • یکشنبه ,17 اردیبهشت 1396
  • : 2179

گزارش سمینار آموزشی انقلاب صنعتی چهارم

سمینار آموزشی انقلاب صنعتی چهارم ، مورخ نهم و دهم اسفند ماه در هتل پارسیان اوین با سخنرانی دکتر محمد رضا رضوی شروع شد که ایشان توضیحات مبسوطی در خصوص این نشست بعنوان دومین همایش ایران ارایه نمودند. مبنای این نشست هدایت و رهبری انقلاب صنعتی چهارم با برنامه ریزی افق های پیشرو می باشد. این نشست با حضور سخنرانان مختلف از کشورهای اروپایی و با حمایت و همراهی انجمن شبکه راهبران پروژ ه های اروپایی به جهت آشنایی دانشگاهیان ، سیاست گذاران و صنعتگران کشور با آخرین دستاوردهای علمی و عملی این حوزه که تحت عنوان Industry 4 می باشد که همگی ایشان دارای تجارب و تخصص های مختلفی در علوم فنی و مهندسی ، الکترونیک ، سایبر ، مگاترونیک بوده برگزار شد.

با کلیک بربرای مشاهده اصل مقاله بر این نقطه کلیک کنید

 

 

با کلیک بربرای مشاهده اصل مقاله بر این نقطه کلیک کنید

گزارش سمینار آموزشی انقلاب صنعتی چهارم