خط مشی شرکت سیمان شمال


و من یتوکل علی الله فهو حسبه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با نگاهی به آینده و مبتنی بر واقعیت های انکارناپذیز شرایط گذشته و حال و با تکیه بر داده ها، اطلاعات و آمار علمی و تحلیلهای متقن و قابل اتکا، نکاتی را با هدف نصب العین قرار گرفتن در برنامه ریزی و فعالیت های سال پیش رو در سطوح مختلف مجموعه شرکت سیمان شمال ضروری دانسته و پیشرفت و شکوفایی در عرصه های گوناگون را مستلزم عمل به آن می دانم.

1 - اقدامات و فعاليتهاي انجام گرفته و دستاورد حاصله در سال ٩٥ از جانب مجموعه كاركنان خدوم و پرتلاش شركت شايسته تقدير بوده و تداوم توام با تحول در جهت تعالي مورد انتظار است
2 - وضع مالیات ها سنگین شد اگر مطالعه و دقت بموقع صورت نپذیرد تبعات آن قابل اعتنا است.
3 - تامین اجتماعی نیز میل به فزونی دریافتی ها دارد بنابراین توجه به آن مهم است.
4 - مجمع اخیر سهم سود را بیش از سطح انتظار شرکت محاسبه و اعلام نموده که این مهم نیز در سبد سختی کار باید ترجمه و مورد دقت قرار گیرد.
5 - نگاه ما باید برای برون رفت از ناهمواری ها بطور عمده به داخل شرکت باشد محورهای ذیل در این راستا مورد تاکید موکد است.

الف- بهره وری بهینه از امکانات و ظرفیت های فعل و قوه
ب- تعمیر و نگهداری بایسته، بهنگام و مستمر
ج- تدقیق بایسته در خرید و فروش
د- حفظ و ارتقای کیفیت
ه- توسعه بازار صادرات
و- ایجاد ساختار سازمانی مدیریتی و فنی جهت مستندسازی و پیگیری و بهبود مستمر در سازمان بر پایه نرم افزار روز دنیا
ز- تداوم در حفظ و تمدید سیستم IMS و مدیریت کیفی، همچنین اخذ استانداردهای محصول و مدیریت شامل ایزوهای
ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO50001, ISO17025

*تبصره: ایجاد مکانیزم مناسب برای نظم و انضباط همه جانبه و احیای سیستم تشویق و تنبیه از اهم اولویت های مورد انتظار در راستای ذیل به مقصود است.

6 - در گام بعدی، از منظر جامعیت بخشی به جهش هدفمند، الزاما باید با نگاهی برون زا، بسط تعامل با خارج شرکت هدف قرار گیرد. بدیهی است منظور شرکت بهره مندی حداکثری از ظرفیت های مکمل، بالادستی و سلسله مراتب قانونی است تا بتوان در سایه آن:

اولا شیب فشار را ملایم ساخته و در حقیقت فرصت سازی منطقی و قانونی پدید آید.
ثانیا با مانع زدایی از مسیر رشد و شکوفایی شرکت آنهم در فضای کاملا سازنده با کمترین تکانه بیشترین نتایج حاصل گردد.

کلام آخر:

با تلاش صادقانه و مومنانه آحاد مدیران و کارکنان محترم شرکت رجای واثق دارد ما می توانیم در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال بر بال توفیقات حاصله، به فضل الهی آینده بهتری را رقم زده و در سر بلندی ایران اسلامی سهم خود را ادا کنیم. بدیهی است انتظار دارد تا با تدبیر همه جانبه، همچون گذشته در مسیر سخت و ناهموار پیش رو معبری آنهم میانبر ایجاد و بن بست ها به حول قوه الهی شکسته شود و شرکت در سال 96 نیز در سکوی مورد توقع خودش قرار گیرد.

علی اکبر صفریان نودهی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره