اخبار و رویدادها

تودیع مهندس احمد جودکی معاون کارخانه سیمان شمال

  • پنجشنبه ,06 تیر 1398
  • : 872

تودیع مهندس احمد جودکی معاون کارخانه سیمان شمال

روز یکشنبه ۹۸.۴.۲ در نشستی با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ سیدکو،  مدیران محترم عامل شرکتهای تابعه و مدیران و روسای  شرکت سیمان شمال،  ضمن تودیع آقای مهندس احمد جودکی، با اهدا لوح سپاس از خدمات ارزشمند ۵ ساله ایشان در پست معاونت کارخانه تجلیل شده است. 
جناب آقای مهندس علی اکبر صفریان نودهی مدیرعامل شرکت،  آقای مهندس جودکی را از مدیران کارآمد، خوش فکر و مسؤلیت شناس معرفی و اظهار داشت: ایشان همواره هماهنگ، همراه و همدل بوده و ماموریتها و مسئولیتهای محوله را به نحو شایسته  به انجام می رساند، لذا ضمن تقدیر و تشکر از وی، برایشان آرزوی توفیق در پست جدید دارم. 
شایان ذکر آقای مهندس جودکی،  به مدیریت کارخانه سیمان خاکستری نی ریز فارس منصوب شده است. 
روابط عمومی شرکت سیمان شمال ضمن سپاسگزاری از جناب مهندس احمد جودکی، توفیقات و تاییدات ایشان را از خدای بزرگ مسئلت می نماید.
تودیع مهندس احمد جودکی معاون کارخانه سیمان شمالتودیع مهندس احمد جودکی معاون کارخانه سیمان شمالتودیع مهندس احمد جودکی معاون کارخانه سیمان شمال