اخبار و رویدادها

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در شرکت سیمان شمال

  • پنجشنبه ,10 مرداد 1398
  • : 752

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در شرکت سیمان شمال

بنا به گزارش سرپرست آموزش شرکت سیمان شمال سرکار خانم زهرا اسدی، یک دوره آموزشی با عنوان «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» جهت مدیران، روسا، سرپرستان و کارشناسان شرکت سیمان شمال با محوریت آموزش طرح ریزی استراتژیک یا تدوین استراتژی در سازمان در این شرکت برگزار گردید.

با عنایت به تدوین سند راهبردی شرکت سیمان شمال و تصویب و تایید آن توسط هیات مدیره این شرکت و هلدینگ سیدکو، مقرر گردید کلیه فعالیتها براساس این سند و منطبق با برنامه های استراتژیک و چشم انداز ترسیم شده صورت پذیرد. به گونه ای که اولا فعالیتها در چارچوب و با معیار و الگو های تعریف شده باشد ثانیا اقدامات انجام گرفته بصورت انلاین قابل مشاهده، اندازه گیری و ارزیابی باشد.

اجرای این سند و تحقق اهداف و برنامه های تدوین شده مستلزم آشنایی مدیران، روسا و کارشناسان سازمان می باشد.

لذا دوره مذکورتوسط جناب آقای دکتر محسن محمودزاده استاد دانشگاه و با مشارکت 85 نفر در دو گروه و به مدت 6 روز در تاریخ های  8، 15 و 18 بهمن 1397 و در 10 ، 17 و 19 تیر 1398 در سالن آمفی تئاتر کارخانه برگزار گردید.

مدت دوره آموزش 1020 نفر ساعت بوده که برای هر نفر 12 ساعت می باشد.

                                                                                                                            روابط عمومی 

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در شرکت سیمان شمالبرگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در شرکت سیمان شمالبرگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در شرکت سیمان شمالبرگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در شرکت سیمان شمالبرگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در شرکت سیمان شمال