اخبار و رویدادها

بازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکت

  • دوشنبه ,21 مرداد 1398
  • : 787

بازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکت

روزدوشنبه مورخ 14مرداد98 جناب آقای مهندس مجید بهرامی، رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال به همراه جناب آقای مهندس صفریان نودهی مدیرعامل محترم این شرکت، از خط تولید سیمان سفید و خاکستری، معادن و سایر دپارتمان ها بازدید نمودند.

رئیس هیات مدیره در این بازدید، در جریان فعالیتهای کارخانه و اقدامات اساسی انجام گرفته، بویژه پروژه های در دست اجراء، مثل بازسازی و افزایش ظرفیت خط تولید سیمان سفید EPC و پروژه RCC قرار گرفت.

آقای بهرامی پس از بازدید چند ساعته از کلیه دپارتمانها، در جلسه ای ضمن تشکر از تلاش همه همکاران،اظهار داشتند: بحمدالله شاهد تحولات خوبی در کارخانه هستیم. اقدامات انجام شده در زمان مدیریت جناب آقای مهندس صفریان شایسته تحسین است. امید است با همت همه همکاران عزیز و مدیریت با کفایت جناب مهندس صفریان سیر تحول و پیشرفت کماکان و بی وقفه ادامه یابد.

                                                                                             روابط عمومی شرکت سیمان شمال

بازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکتبازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکتبازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکتبازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکتبازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکتبازدید جناب آقای مهندس مجید بهرامی رئیس محترم هیات مدیره شرکت سیمان شمال از کارخانه این شرکت