اخبار و رویدادها

بازديد جناب آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و اعضاي كميته هوش تجاري (BI) از کارخانه سیمان شمال

  • چهارشنبه ,10 مهر 1398
  • : 573

 بازديد جناب آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و اعضاي كميته هوش تجاري (BI) از کارخانه سیمان شمال

روز چهارشنبه 10 مهر 1398 اعضای کمیته هوش تجاری(BI) به‌منظور بررسی دوره‌ای وضعیت انبارها در راستای هوش تجاری و کدینگ کالا، از انبارهای شرکت سیمان شمال بازدید کردند.

پس‌ازاین بازدید که جناب آقای مهندس صفریان نودهی مدیرعامل محترم این شرکت، آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و آقای امدادی مدیر محترم مالی سیدکو حضور داشتند، طی نشستی در سالن جلسات ، موضوعات ذیل موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت:

  1. چرخه خريد و تحويل كالا به جهت هم‌راستا نمودن با استانداردها موردبررسی قرار گرفت .
  2. كدينگ كالا و دستورالعمل اي نگهداري كالا موردبررسی و پايش قرار گرفت.
  3. چيدمان اقلام ازنظر حجم ،ماهيت كالا ،ترتيب و توالي آن  موردبررسی قرار گرفت كه پیشنهاد‌هایی در خصوص تغييرات در چيدمان ارائه گرديد .
  4. بازديد اقلام سنگين شامل انبارهای كابل ،روغن، الكتروموتورها و آجرها صورت پذيرفت كه وضعيت نگهداري و تعداد موجودي نيز موردبحث قرار گرفت .

 

    در پايان مقرر شد نظرات و پيشنهادات و اقدامات اصلاحي پس از بازديد از انبارهای ساير شرکت‌ها به‌صورت مكتوب و مصور تهيه و در اختيار شركت قرار گيرد.

روابط عمومی شرکت سیمان شمال

 بازديد جناب آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و اعضاي كميته هوش تجاري (BI) از کارخانه سیمان شمال بازديد جناب آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و اعضاي كميته هوش تجاري (BI) از کارخانه سیمان شمال بازديد جناب آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و اعضاي كميته هوش تجاري (BI) از کارخانه سیمان شمال بازديد جناب آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و اعضاي كميته هوش تجاري (BI) از کارخانه سیمان شمال بازديد جناب آقای دکتر نعمتی قائم‌مقام محترم سیدکو و اعضاي كميته هوش تجاري (BI) از کارخانه سیمان شمال