اخبار و رویدادها

دومین نشست ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان شمال

  • یکشنبه ,06 بهمن 1398
  • : 160

دومین نشست ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان شمال

دومین نشست ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان شمال روز 6بهمن 98 با حضور مهندس صفریان نودهی مدیر عامل ، مدیر کارخانه و معاون این شرکت و آقای محمدی مدیر امور شرکت های سیدکو برگزار شد. موضوعات مطرح شده در جلسه قبل پیگیری و اقدامات انجام گرفته در این مدت نیز گزارش گردید

دومین نشست ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان شمالدومین نشست ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان شمالدومین نشست ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان شمالدومین نشست ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان شمال