اخبار و رویدادها

(آرشیو ماه اسفند 1394)

طی حکمی از سوی دکتر حنیفی ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ) آقای علی اکبر صفریان نودهی ، بعنوان عضو کمیته راهبری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منصوب گردیدند.

  • پنجشنبه ,27 اسفند 1394
  • : 1366

 طی حکمی از سوی دکتر حنیفی (  مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ) آقای علی اکبر صفریان نودهی ، بعنوان عضو کمیته را...